Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

,, KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022

Utworzono dnia 01.07.2022
Czcionka:

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CELE PROGRAMU

 1. Zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy Słubice.

Celem  ModułuI Programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy.

ADRESACI MODUŁU I

 • Bezpośrednim adresatem programu jest gmina Słubice.
 • Pośrednimi adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia
 • Opis usługi wsparcia
 • Wsparcie społeczne:
 • spędzanie czasu z seniorami w szczególności samotnie zamieszkującymi(np. spacery, rozmowyitp.).
 • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej
 • pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, asystowanie podczas wizyty.
 • pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
 • pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielających wsparcia.
 • Wsparcie psychologiczne:
 •  

 • Informowanie o dostępie do ogólnopolskich, telefonów zaufania dla seniorów,
 • w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej np. w postaci usług opiekuńczych –osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej.
 • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
 • towarzyszenie na spacerze,
 • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniu porządku w domu,
 • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych,
 • dostarczenie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej(koszty zakupionych produktów pokrywa senior)
 • pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
 • Wsparcie psychologiczne:
 • Informowanie o dostępie do ogólnopolskich, telefonów zaufania dla seniorów,
 • w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej np. w postaci usług opiekuńczych –osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej.
 • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
 • towarzyszenie na spacerze,
 • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniu porządku w domu,
 • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych,
 • dostarczenie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej(koszty zakupionych produktów pokrywa senior)
 • pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,

MECHANIZM UDZIELA POMOCY

Krok 1.Senior, decydując się na korzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub dzwoni pod wskazany nr telefonu 24 231 17 44 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. Zgłoszenia mogą również dokonywać osoby z bliskiego otoczenia, osoby spokrewnione lub instytucje.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, pracownika socjalnego.

Krok 3. Pracownik socjalny ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

Krok 4.Pracownik socjalny, po odbytej wizycie określi zakres i termin świadczenia usługi wsparcia.

Jeżeli pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej stwierdzi, iż senior kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej informuje o tym seniora.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

Ogłoszenie NR GOPS.1110.3.22 z dnia 01.07.2022r.

 

Ilość złożonych ofert: 1

Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 1

 

 

 

Słubice, dnia 12 lipca 2022 r.

 

 

 

Kierownik

                                                                                                                                                                                                                                                                    Jacek Markowski

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego szczegóły na BIP Ośrodka Pomocy Społecznej i BIP Urzędu Gminy Słubice. 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny